Ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás


Milyen erőforrások szükségesek a kivitelezéshez?

17th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)

Képesek-e a gyerekek az oktatáson való részvétel után egy valós helyzetben segíteni? A gyerekeknek tartott elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés és oktatás esetében fontos kérdés, hogy ki végezze azt. Egy ilyen program tervezésénél több szempontot kell figyelembe venni. Bizonyított, hogy az elsősegélynyújtásban jártas szakemberek orvosok, mentőtisztek, egyéb egészségügyi szakdolgozók által tartott képzések hatékonyak He, Wynn és Kendrick, Ugyanakkor ők sokkal kevesebben vannak annál és sokkal kevesebb erőforrásuk van arra, hogy általuk egyszerre sok gyermekhez eljuthatna az átadni kívánt ismeretanyag.

Hazai viszonylatban oktatóként az egyes intézmények iskolavédőnőjének személye is felmerülhet, hiszen a védőnők feladatai között szerepel az elsősegélynyújtás oktatásában való részvétel. A jelenlegi helyzet alapján azonban a védőnők túlterheltek, adott esetben egy-egy védőnőre több intézmény is jut, így általában nem jut idejük az elsősegélynyújtás oktatására Csordás, Az említett egészségügyi szakembereknél könnyebben elérhető, jól bevonható oktatók lehetnek a különböző egészségügyi képzések hallgatói.

Az elsősegélynyújtás oktatásának lehetőségei az iskolában

E gondolat jogosságát alá is támasztották olyan vizsgálatokkal, melyekben orvostanhallgatók tantervébe feladatként beemelték az alapszintű újraélesztés BLS [4] oktatását középiskolás diákoknak 14—16 éveseknek.

A kutatások eredményei alapján pedig a medikusok képesek voltak a BLS hatékony oktatására, illetve a saját ismereteik és készségeik is javultak e tevékenység során Breckwoldt és mtsai, ; Beck és mtsai, Egy másik lehetőség a gyerekek saját tanárainak bevonása, melynek eredményességét több korábbi kutatás is alátámasztotta Fleischackl és mtsai, ; Lukas és mtsai, A társadalmi felelősségvállalás jegyében végzett tanári munkába az elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés természetes módon beletartozhat.

Másfelől a gyerekek azoktól a személyektől tanulnak leginkább, akikkel naponta találkoznak, akiket jól ismernek.

hogyan lehet meghatározni a vd-t vagy a magas vérnyomást vérnyomás szabályozás természetesen

A tanárok elsősegélynyújtás-oktatásba való bevonása azért is mérlegelendő, mert attól, hogy egy egészségügyi szakember ismeri és képes kivitelezni az egyes beavatkozások lépéseit, egyáltalán nem biztos, hogy hatékonyan tudja oktatni is ezeket. Ammirati, Gagnayre, Amsallem, Némitz és Gignon, Ám bizonyos vélemények szerint a gyerekek ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás felfigyelnek egy olyan személyre, aki a megszokott környezetükön kívülről érkezett — s épp emiatt lenne érdemes mégis inkább egészségügyi szakembereket alkalmazni a feladatra.

Egy, a korábbiakban már bemutatott kutatásban az orvostanhallgatók által végzett újraélesztés-oktatás előnyeit kombinálták a közoktatásban dolgozó tanárok által tartott újraélesztés-oktatás lehetséges előnyeivel, mégpedig úgy, hogy a medikusok az orvosi képzésben megtanulták a BLS alapjait, majd az ismereteket továbbadták a tanároknak, akik ez alapján tudtak oktatni a saját iskolájukban tanuló gyermekeknek.

A módszer segítségével közel 25 ezer iskolás gyermek részesült ilyen oktatásban Connolly, Toner, Connolly és McCluskey, Az eddigi kutatásokban kapott, pozitívnak tekinthető eredmények ellenére meg kell vizsgálni a gyerekek saját tanárai által végzett elsősegélynyújtás-oktatásának lehetőségét ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás másik szempontból is: akarnak-e egyáltalán a tanárok elsősegélynyújtást oktatni?

A résztvevők közül a legmagasabb arányú hajlandóság az általános iskolában tanító tanárok körében volt megfigyelhető Mpotos, Vekeman, Monsiers, Derese és Valcke, A szervezési és az időhiányból fakadó problémák miatt az oktatást csak szűk keretek között tartanák indokoltnak: kizárólag a középiskola utolsó két évfolyamában, maximum összesen 5 óra időtartamban Miro és mtsai; Más korábbi kutatásokban is hasonló ellenérvek merültek fel azon pedagógusok részéről, akik nem támogatták az újraélesztés oktatásának tantervbe történő beemelését, annak ellenére, hogy ez ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás jogszabályok által kötelező lenne Hansen és mtsai, ; Salciccioli és mtsai, Korábbi eredményeink alapján Magyarországon is hasonló a helyzet, a megkérdezett pedagógusok nagy része nem vállalkozna az elsősegélynyújtás oktatására Bánfai és munkatársai, a.

magas vérnyomás esetén milyen gyógyszerek hatékonyak kakaó hatása a vesére

Beck és munkatársai a kortársoktatás peer-education módszerét vizsgálták abból a szempontból, hogy a BLS-oktatásban korábban részt vett középiskolás diákok milyen hatékonysággal tudják közvetíteni az ismereteket a képzésen részt nem vett társaiknak. Az eredményeket egy másik csoportéval vetették össze, akiknek az újraélesztés oktatásában jártas szakemberek tartották a foglalkozást. A felmérés érdekes eredménnyel zárult, hiszen nem volt különbség a két csoport eredményei között.

Szörnyű a magyarok egészségügyi állapota, ezért rosszak a kilátásaink a hosszú életre

A kortársoktatás tehát újabb érvényes lehetőséget kínálhat az ismeretek széles körű terjesztésére: hiszen az oktatottakból válhatnak később oktatók Beck, Issleib, Daubmann és Zöllner, Ehhez persze szükség van arra, hogy a gyerekek rendelkezzenek az ismeretek továbbadásához szükséges motivációval.

Ennek eléréséhez adódik keretként — többek között — a kötelező közösségi szolgálat, ahol a kötelességteljesítés egyértelműen a társadalomért végzett munka is egyben. Hazánkban eddig ezzel a kérdéskörrel csak korlátozottan foglalkoztak, jóllehet több alkalommal rendeztek arról fórumot, hogy ki lehet jogosult az elsősegély oktatására.

EKG: Ischaemiás szívbetegségek - ISZB diagnózisa_3/7

Korábbi kutatásainkban oktatóként mentőtisztek és mentőtiszthallgatók vettek részt; az ő közreműködésüket az eredmények alapján hatékonynak tekinthetjük óvodás és általános iskolás gyermekek esetében Bánfai, Pandur, Schiszler, Csonka és Betlehem, a; Bánfai, Pék, Pandur, Csonka és Betlehem, b, Bánfai és munkatársai, b. Mások által szervezett, gyermekeknek szóló oktatási programokról hazai szinten — szakirodalmi adatokkal és kutatásokkal alátámasztottan — nincs információnk.

Mit oktassunk? Ahogy a korábbiakból látható, a legtöbb eddigi program az újraélesztés megtanítását tűzte ki célul Cave és mtsai, ; Böttiger és Van Aken, ; Plant és Taylor, Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelésre-oktatásra érdemes tágabb látószöggel tekintetnünk De Buck és mtsai, ; Eisenburger és Safar, Bollig és munkatársai az eszméletlen beteg ellátását tanították meg óvodás, illetve általános iskolás gyermekeknek Bollig, Wahl és Svendsen, ; Bollig, Myklebust és Ostringen, Fleischackl és munkatársai az újraélesztés mellett az eszméletlen beteg ellátását, valamint a vérzéscsillapítást tanították meg a résztvevőknek Fleischackl és mtsai, Uray és munkatársai Ausztriában, míg Lubrano és munkatársai Olaszországban tartottak sikeres elsősegélynyújtással kapcsolatos programot általános iskolás gyerekeknek, melynek az újraélesztés mellett más témakörök is részét képezték Uray és mtsai, ; Lubrano és mtsai, Hazai környezetben elvégzett kutatásaink során szerzett tapasztalataink alapján készítettünk egy, a ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás korcsoportok életkori sajátosságait figyelembe vevő programtervet, amely nagycsoportos óvodás kortól 5—6 év általános iskola nyolcadik osztályáig 14 év tartalmazza az általunk javasolt, átadni kívánt ismeretanyagokat 2.

A sorozatról itt lehet bővebben olvasni. Az elmúlt húsz év mindegyikében Magyarországon haltak meg a legtöbben népességarányosan a közvetlen régiónk országai közül. Bár két évtizedes időtávon általánosságban itthon is javultak a kilátások a hosszabb életre, a nők így is nálunk élik meg a legkisebb eséllyel a 65 éves kort, és a férfiak esetében is csak Romániát előzzük meg ebből a szempontból.

Ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás választottuk a táblázatban látható témaköröket, mert az időfaktor ezekben az esetekben a legmagasabb, itt van szükség a legrövidebb időn belüli beavatkozásra. Természetesen a jövőben — további tapasztalatok szerzését követően — az ismeretanyag egyéb témakörökkel kiegészíthető.

A kidolgozott tematikában az átadni kívánt ismeretek mellett feltüntettük ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás elsajátítandó készségek mellett a fókuszba vett attitűdöket is.

Az attitűd formálása azért fontos, mert a gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelésnek és oktatásnak az ismeretek terjesztése mellett nagyon fontos célja, hogy a segítségnyújtási hajlandóságot is növelje He és mtsai, Hogyan, milyen módszerrel oktassunk? A kérdés nagyon összetett, korábban számos módszert kipróbáltak már.

Mi történik a szédülő beteggel a sürgősségi osztály elhagyása után?

Az egyik fő kérdés az elmélet és gyakorlat arányának meghatározása lehet. A programok gyakorlatorientált szervezésével a figyelem és a motiváció is jobban fenntartható.

Gyermekkorban a játéknak nagy jelentősége van — így a tanulásban és a tanításban is kiemelt szerepet kap Ginsburg, A játékos módszerek körében hasznos lehet a szerepjáték, melynek során a résztvevők kipróbálhatják magukat ellátóként és bajbajutottként egyaránt.

XI. Népegészségügyi Konferencia

Ugyancsak javíthatja a hatékonyságot imitátorok bevonása, akik segítségével az egyes szituációk valósághűbbé válhatnak.

Amennyiben az ismereteket sok résztvevő számára szeretnénk egyszerre elérhetővé tenni, más módszert kell választanunk. Lorem és munkatársai hetedik osztályos 12 éves diákok, illetve felnőttek számára készítettek otthoni használatra alkalmas, 30 perc időtartamú DVD-t, melynek segítségével a laikusok újraélesztést tanulhattak. A gyerekek az iskolában tekintették meg a DVD-t, majd egy felfújható fantomon, [6] tanári segítséggel gyakorolhatták az újraélesztést. Ezt követően arra kérték őket, hogy vigyék haza a segédanyagot és mutassák meg családjuknak, ismerőseiknek.

A kezdeményezés célja az ismeretek széles körű elterjesztése volt, és sikeresnek bizonyult, hiszen a programban több mint 54 ezer gyermek és közel ezer felnőtt vett részt.

A felnőttekre vonatkozó adataink a háziorvosoknál diagnosztizált esetekre korlátozódnak. Az iskola-egészségügyi szűrővizsgálatok mutatói az ezer megvizsgált tanulóra jutó megbetegedések számát mutatják nemek és korcsoportok szerint. A normális testsúly összefüggésben van a magassággal, a korral, az alkattal, a nemmel, ezért nehéz definiálni. Az elhízás mértékének meghatározására a testtömegindexet Body Mass Index, BMI használják, amely a kilogrammban mért testsúly és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa. Relevancia Mivel a krónikus betegségek kialakulása jelentős részben közös kockázati tényezőkre vezethető vissza, célzott egészségügyi programokkal közülük sok elkerülhető lenne.

A felmérés eredményei a gyerekek és a felnőttek esetében is javulást mutattak a segédanyag használata után Lorem, Palm és Wik, Hasonló módszer lehet az online oktatás, viszont hangsúlyoznunk kell, hogy eddig ismert változataiban ez inkább az elméleti ismeretek növelésében hatásos, a gyakorlati készségeket nem fejleszti Teague és Riley, A hatékonyság és a részvételi hajlandóság, motiváció növelése érdekében a hagyományosnak tekinthető módszerek mellett a modern technika vívmányainak felhasználása is hasznos lehet.

Megjelentek az elsősegélynyújtással összefüggő mobiltelefonos alkalmazások, melyek nagy része laikusok számára készült.

Közegészségtan 6. (Munkahigiéne és foglalkozás-orvostan)

Olaszországban kifejlesztettek egy alkalmazást, mely valós idejű visszajelzést ad újraélesztés közben Semeraro és mtsai, Az alkalmazás azóta több nyelven is elérhető. A serdülők és ifjak számára a virtuális valóság VR- azaz Virtual Reality -játékok azon verziói is elérhetők, melyekbe valamilyen formában adaptálták a segítségnyújtást Semeraro és mtsai, Milyen gyakran oktassunk? Ugyancsak sokszor felmerülő kérdés, hogy milyen időközönként szükséges, illetve egyáltalán szükséges-e az ismeretek frissítése.

Az eddigi eredmények alapján az egyszeri alkalommal történő részvétel után a felejtés mértéke jelentős Fleischhackl és mtsai, ; Bánfai és mtsai, b; Bánfai és mtsai, b. Az ismétlés mellett szól az is, hogy az irányelvek bizonyos időközönként megújulnak, így fontos az ismeretek naprakész volta. A jelenlegi tapasztalatok alapján az ismétlést évente érdemes megtartani Bohn és mtsai, Egy korábbi kutatásban kimutatták, hogy a félévente történő ismétlés nem javította az eredményeket az évente történő ismétléshez képest, illetve csökkentette a motivációt Lukas és mtsai, Saját eredményeink alapján 15 hónap után már jelentős mértékű volt a felejtés, így ennél gyakrabban javasolt a tudatos, frissítő ismétlés — az egy év tehát több szempontból megfelelő lehet Bánfai és mtsai, b; Bánfai és mtsai, b.

Milyen életkorban kezdjük el?

Tovább a könyvtárba

Azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek milyen ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás kezdődően képesek az egyes beavatkozásokat megtanulni és kivitelezni, egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő információ De Buck és mtsai, ; Plant és Taylor, Ennek ellenére az eddigi eredményekből látható, hogy hasznosnak bizonyul az ennél fiatalabb életkorban elkezdett elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés-oktatás akkor is, ha a gyermekek pszichés és fizikai fejlettsége még nem teszi lehetővé az egyes beavatkozások teljes hatékonysággal történő elsajátítását — hiszen a későbbi életkorokban lehetővé válik számukra ezen ismeretek és készségek elmélyítése De Buck és mtsai, ; Ammirati és mtsai, ; Bánfai és mtsai, a; Bánfai és mtsai, b.

Tekintettel arra, hogy gyermekkorban az egyik fő célunk a segítségnyújtási hajlandóság fejlesztése, nem tartjuk problémának, ha még nem tudnak a résztvevők mindent teljes hatékonysággal kivitelezni, de a témáról már szereznek ismereteket, ezáltal attitűdjük ha az ember magas vérnyomásban szenved lehetséges-e sportolni formálódik. A programok megtartásához szükséges ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás, tárgyi és humán erőforrások megteremtése és bevonása fontos tényező.

A korábbi vizsgálatok nagy részében az anyagi és tárgyi források hiánya — az oktatók kiválasztására vonatkozó kérdéskör nehézsége mellett — oka lehetett a megvalósítás elmaradásának Hansen és mtsai, ; Salciccioli és mtsai, Az átadni kívánt ismeretanyag egy része — ha igazodni szeretnénk a korábbiakban említett gyakorlatorientált kivitelezéshez — valóban igényel anyagi és tárgyi forrásokat is. Ilyenek a gyakorláshoz szükséges eszközök pl.

  1. A jogszabály mai napon
  2. Nagyon örülünk, hogy tizenöt nemzet és két nem kormányzati szervezet elfogadta meghívásunkat erre a szemináriumra.
  3. Magas vérnyomás esetén az étel nem megengedett
  4. Ischaemiás szívbetegség - Capital Kardiológia Associates
  5. Magas vérnyomás esetén lehetséges-e vért adni
  6. Terhessegi hypertonia
  7. Magas vérnyomás önmasszázs

Hazánkban a jelenlegi viszonyok mellett az oktatók sokszor önkéntes alapon, ingyenesen dolgoznak. Eszközökre azonban így is szükség van. A köznevelési intézményekben zajló nevelés és oktatás megszervezése a Klebelsberg Központ, valamint az irányítása alatt működő tankerületek feladata.

A széles körben megvalósuló oktatáshoz szükséges eszközellátottság akkor lenne optimálisnak mondható, ha minden intézmény rendelkezne a szükséges eszközökkel. Ez azonban nehezen megvalósítható, így legalább arra lenne szükség, hogy az intézmények tankerületenként rendelkezzenek a szükséges eszközökkel, melyeket az intézmények felváltva használhatnának.

A “csendes” forma szívbetegség

Ennek biztosítása a KK felelőssége kellene, hogy legyen. Az eszközökről gondolkodva felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e a magas valósághűségű — ezáltal drágább — eszközökre a jobb eredmények eléréséhez.

Korábbi vizsgálatok azt mutatják, hogy az alacsonyabb valósághűségű megoldások is hatékonyak lehetnek.

magas vérnyomás és koleszterin mit kell tenni attól amitől a nyomás hipertóniával csökken

Egy Raemdonck és munkatársai által végzett felmérésben nem találtak különbséget azon csoportok eredményei között, akik újraélesztési fantomon, illetve akik egy szivacsból készült, alkalmi eszközön gyakorolhattak Raemdonck, Monsiers, Aerenhouts és De Martelaer, Ezt figyelembe véve léteznek költséghatékony megoldások pl.

De a probléma megoldásában lehetőség szerint segíthet különböző támogatások igénybevétele is. Képesek-e a gyerekek az oktatáson való részvétel után valós helyzetben segíteni? A hatékonyságot tekintve talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy a résztvevők vajon képesek-e a megszerzett ismereteket és készségeket a valóságban is alkalmazni, ha szükség van rá.

JATEPress Kiadó

Az egyes programok után a hatékonyság felmérése számos esetben megtörtént, de az itt kapott pozitív eredmények nem jelzik előre automatikusan, hogy a gyerekek egy valós helyzetben is tudnának-e segíteni. Kizárólag gyerekekre korlátozódó, valós hatékonyságot vizsgáló kutatás eddig nem született. Vannak azonban laikusok körében felnőttek és gyermekek együttes bevonásával szerzett bizonyítékok, melyek azt mutatják, hogy az elsősegélynyújtás-oktatásnak a valódi balesetek és rosszullétek ellátása tekintetében van pozitív hatása.

Ami az alapvető segítségnyújtási hajlandóságot illeti, korábbi kutatások eredményei azt mutatták, hogy az oktatáson való részvétel a gyerekek önbevalláson alapuló segítségnyújtási hajlandóságát, attitűdjét javította De Buck és mtsai, ; He és mtsai Hasonlóan a bemutatottakhoz, hazánkban is pozitív eredményeket kaptunk ebben a tekintetben, hiszen a segítségnyújtási hajlandóság csaknem kétszeresére nőtt a programon való részvétel után Bánfai és mtsai, b, Bánfai és mtsai, b.

hogyan lehet kideríteni a magas vérnyomást a magas vérnyomás elkerülése érdekében

Miután végigtekintettünk a fenti kérdéseken és lehetőségeken, vessünk fel még egy problémát. Hasonlóan ahhoz, amin a tanárok esetében elgondolkoztunk akarnak-e egyáltalán oktatnifelmerülhet a kérdés: akarnak-e egyáltalán a gyerekek elsősegélyt tanulni? Ez nagyon fontos kérdés, hiszen a motiváció alapvetően szükséges az új ismeretek és készségek megszerzéséhez.

nyárfa magas vérnyomás kezelésére galagonya és csipkebogyó hipertónia

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a gyerekek szívesen tanultak elsősegélynyújtást, élvezték a programokat, elmondásuk alapján szívesen részt vennének ilyeneken máskor is De Buck és mtsai, ; Bánfai arginin magas vérnyomás esetén mtsai, a; Plant és Taylor, A fentiekkel összefügg, és szülők, pedagógusok részéről további kérdés lehet, hogy a gyerekek képesek-e megfelelően kezelni, illetve feldolgozni a tanultakat, a nagyon fiatalokat nem ijesztjük-e el a neveléssel és oktatással a segítségnyújtástól.

Mi úgy gondoljuk, hogy a megfelelő módszereket alkalmazva — kompenzációs hipertónia a gyerekeknél megfigyelhető érdeklődésre a téma iránt — ez nem jelent problémát, nem kell, hogy a megvalósuló programok gátja legyen. A lehetséges oktatók korábban tárgyalt leterheltsége mellett meg kell említenünk a gyerekek leterheltségének problémáját is.

Korábbi felmérésünkben szerepeltek olyan szülői vélemények, amelyek arról tanúskodtak, hogy a szülők kizárólag akkor tartanák elfogadhatónak az elsősegélynyújtás tantervbe való konkrétabb bekerülését, ha az valamilyen más tárgyat váltana ki — hiszen már így is sok mindent kell tanulnia gyermeküknek Bánfai és mtsai, a. Mivel a gyermekek tekintetében erre Magyarországon még nem volt példa, munkánkat hiánypótlásnak is szántuk.

A kiadvány további cikkei

Az eddigi eredmények alapján nem kérdés, hogy a gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással és nem kizárólag az újraélesztéssel kapcsolatos nevelés és oktatás egy megfelelő módja lehet az elsősegélynyújtás társadalmasításának, viszont ischaemiás szívbetegség egészségügyi oktatás kérdés vetődik fel, melyeket meg kell válaszolnunk ahhoz, hogy valódi hatékonyságot tudjunk elérni.

A bizonyított hatékonyság ellenére az elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés és oktatás sok országban nem valósul meg központosított, egységes formában. Hazánkban is ez a helyzet, viszont jelenleg zajlanak az egyeztetések az új Nat kialakításáról, mely lehetőséget biztosíthat a közoktatás keretein belül megjelenő elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés-oktatás minőségének javítására is. Fontos leszögezni, hogy szakmai kérdésekre a válaszainkat mindig az adott viszonyokat figyelembe véve kell megadnunk, amihez a jövőben további kutatások elvégzése szükséges.

A szükséges feltételek teljesülése esetén az ismeretek széleskörű átadásának talán legoptimálisabb — s így javasolt — módja az elsősegélynyújtás közoktatásba történő integrálása, ami azonban egyelőre hazánkban nem tekinthető hatékonynak. A tananyagtartalom tekintetében az újraélesztésen túl érdemes az elsősegélynyújtásra tágabb értelemben tekinteni. Az eddigi eredmények egy része alapján a gyerekek 10—12 éves életkortól kezdődően képesek az egyes beavatkozások hatékony kivitelezésére, ennek ellenére már ennél fiatalabb életkortól kezdődően javasoljuk az ismeretek közvetítésének elkezdését.