Artrózisos lézerkezelő egység

CO 2 lézerek bôrsebészeti alkalmazása CO 2 lasers in dermatologic surgery - PDF Free Download

Much more than documents.

A POTE Ortopédiai Klinlkáján és között 49 beteg 59 csípôjén történt beültetés megelôzô femur- illetve medence osteotomia után. Szerzôk 34 beteg 42 csípôjét vizsgálták felül átlagosan 13,6 évvel az osteotomia, illetve 4,1 évvel a protézis beültetés után ben.

Az osteotomia általában átmeneti panaszmentességet eredményezett, a betegek többsége azonban lényegesen jobb szubjektív állapotról számolt be a protézis implantáció után. A beteganyagon elért jó posztoperatív eredményekkel és a tapasztalt alacsony szövôdmény rátával szerzôk demonstrálják, hogy a protézis beültetés kellô óvatossággal biztonságosan elvégezhetô különbözô osteotomiákat követôen is. Than, Cs.

Tartalom ajánló

Vermes: The possibilities of total hip arthroplasty following hip osteotomies. Lot of hip osteotomies were performed earlier in Hungary and in abroad as well so hip arthroplasty following hip osteotomy artrózisos lézerkezelő egység long run is an important task nowadays.

artrózisos lézerkezelő egység nem gyulladásos ízületi fájdalom

Authors reviewed 42 hips on 34 patients with an avarage 13,6 years following hip osteotomy and with an average 4,1 years following arthroplasty in Patients reported temporary pain relief following hip osteotomy, but the subjective improvement was remarkable following hip arthroplasty. Authors demonstrated with their good clinical results and with the low complication rate, that arthroplasty could be performed safely following hip osteotomies.

Betekintés: Fizioterápiás ismeretek

Kulcsszavak: coxarthrosis osteotomia protézis implantáció eredmények Keywords: hip osteoarthritis, osteotomy, hip replacement, results BEVEZETÉS A coxarthrosis kezelésében artrózisos lézerkezelő egység óta fontos szerepet játszanak a különbözô csípô körüli osteotomiák. Az ilyen jellegû mûtétek három céltól vezérelve történhetnek: egyrészt a praearthrosisos állapotot mutató csípôkön preventív céllal, a degeneratív elváltozások megelôzése érdekében, másrészt a dysplasia talaján kialakult szekunder coxarthrosisos, fiatal beteganyagon a protézisbeültetést megelôzô idôszak meghosszabbítására, harmadrészt a primer coxarthrosissal bíró, idôsebb betegeknél különbözô okok miatt alternatív kezelésként.

Speciális beteganyagon, elsôsorban a dysplasiás, fiatal populációnál az osteotomiák létjogosultságát még napjainkban - a modern protetizálási lehetôségek mellett is - hangsúlyozza artrózisos lézerkezelő egység nemzetközi irodalom [2, 9, 10, 12].

  1. Fizioterápiás ismeretek | holszolizz.hu
  2. Hogyan fejlesszünk kezet az ízületi gyulladáshoz

Az osteotomiák artrózisos lézerkezelő egység célja a fájdalom jelentôs csökkentése és a mozgásfunkciók javítása, ezáltal a protézisbeültetést megelôzô idôszak meghosszabbítása, esetleg a TEP implantáció kiváltása.

A különbözô szerzôk szerint az általuk elvégzett osteotomia artrózisos lézerkezelő egység hosszabbította meg artrózisos lézerkezelő egység protézisimplantáció elôtti idôszakot [2, 4, 11, 13, 14]. Hazánkban a korábbi években jellemzô protézishiány különös jelentôséget adott a csípô körüli Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2 osteotomiáknak.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

Femur osteotomiát követô eredményeikrôl Forgon és mtsai. Ugyanakkor napjainkban a korábbi osteotomiák magas száma miatt több probléma is felmerül.

fáj a bal csuklóízület fájhatnak az ízületek a hormontabletták miatt

Egyrészt lényeges, hogy melyek a protetizálás lehetôségei a különbözô mûtétek után, mely osteotomiát követôen lehetséges egyáltalán a TEP implantáció. Másrészt fontos tudni, hogy milyen szövôdményrátával kell számolni osteotomiát követô TEPbeültetés esetén, milyen az infekció és a különbözô törések gyakorisága.

A nemzetközi irodalomban erre vonatkozóan mérvadó és a legaktuálisabb Boos és mtsai ben megjelent közleménye, melyben 74 varisalo és valgisalo intertrochantericus- valamint Schanz típusú subtrochanterikus femur osteotomiát követô csípôízületi endoprotetizálást hasonlítottak össze egy primer TEP-beültetésen 1. Sem az elért eredmények, sem a szövôdmények gyakorisága tekintetében nem találtak szignifikáns különbséget a két csoport között.

artrózisos lézerkezelő egység

Következtetésük szerint a proximalis femur osteotomiák lényegesen nem befolyásolják a protetizálás klinikai és radiológiai kimenetelét, így ezeket kizárni a kezelés palettájáról nem érdemes [2]. Csípô körüli osteotomiákat követô protézisimplantációval foglalkozó közleményt az általunk ismert hazai irodalomban nem olvastunk.

Munkánk célja az volt, hogy a POTE Ortopédiai Klinikáján operált artrózisos lézerkezelő egység alapján ismertessük a protetizálás lehetôségeit különbözô osteotomiákat követôen és beszámoljunk az ilyen jellegû mûtétek eredményeirôl. A beteganyag kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az osteotomia és a totál endoprotézis-beültetés is a Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 3 klinikánkon történt.

Ebben az idôszakban 49 beteg 45 nô és 4 férfi csípôjét mûtöttük, 20 bal- 19 jobb- és 10 kétoldali érintettség állt fenn. A protézis artrózisos lézerkezelő egység az átlagéletkor 50,3 év volt.

Uploaded by

A betegek diagnózisa 39 csípô esetén dysplasia talaján kialakult szekunder coxarthrosis volt, 20 esetben primer arthrosis. A panaszok mûtéti kezeléseként az alábbi osteotomiák történtek: a femuron 34 Bombelli- 8 McMurray- 2 valgisaló- 2 varisaló- 1 Sugioka- 1 Artrózisos lézerkezelő egység, és 1 egyéb osteotomia.

térdízületek fájnak, amikor leereszkednek a lépcsők mi a térdízület kezelésének bursitisz

Chiari szerinti medenceosteotomia önmagában 8 esetben, femurosteotomiával kombinálva varisaló, McMurray, Bombelli 3 betegnél történt. A fémanyagok eltávolítására az osteotomia után legkésôbb 3 éven belül sor került.

Három Chiari típusú osteotomia után volt szükség reoperációra álízület kialakulása miatt, az osteotomiákat követôen egyéb komplikáció nem merült fel. A betegeknél az osteotomia átmeneti panaszmentességet hozott, átlagban 7,2 évig. A protetizálás az osteotomiát átlagban 10,2 évvel követte.

térdfájdalom csontritkulás

Az eredmények elemzéséhez a Johnston és mtsai. A kontroll átlagban 4,1 évvel a protézisbeültetés és átlagban 14,3 évvel az osteotomia artrózisos lézerkezelő egység történt.

A kontrollált betegeknél korábban 25 esetben Bombelli- 5 esetben McMurray- 2 esetben varisaló- 1 esetben Schanz osteotomia történt a femuron. Eredményeink közül az alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni: A protézis beültetése elôtt 15 csípôben állt fenn flexiós kontaktúra, melyek átlaga 22 fok volt.

ELÉRHETŐSÉGEINK

A mûtétet követôen mindössze 4 csípônél volt, átlagban 15 fokos flexiós kontaktúra. A betegek átlagosan 72 fokos preoperatív flexiója és 17 fokos abdukciója a mûtét után 90 illetve 40 fokos átlagértékre nôtt. A pont közötti fájdalomskálán ahol 0 jelentette a panaszmentességet szubjektíven értékelt fájdalom átlaga a mûtét után 3,1 pont volt.

Ezen a napon a Föld számos országában szerveznek szakmai és társadalmi eseményeket, amelyek célja felhívni a figyelmet erre a veszedelmes és egyre jobban terjedô népbetegségre. Nem véletlenül lett az idei világnap jelszava: Állj egyenesen — állj ki a csontjaidért!

Olvassa el is